Cookies er nødvendige for at få VIVUS.DK til at fungere, så du kan få en god oplevelse. Klik OK for at fjerne beskeden og fortsætte.

Ansvarlig kreditpolitik

Hos VIVUS.DK arbejder vi for at øge vores niveau af ansvarlig kreditpolitik. Vi bliver løbende adspurgt om sammenhængen mellem vores enkle, hurtige og dermed brugervenlige kredit og vores mulighed for at håndhæve en ansvarlig kreditpolitik. Vi har derfor valgt her at præsentere en række tiltag, vi allerede har implementeret eller arbejder på at implementere i den nære fremtid.

Alle disse tiltag er på eget initiativ som supplement til lovgivningen på området. Vi håber, at denne information vil give et klart indblik i vores arbejde og samtidig vil inspirere vores konkurrenter til, sammen med os, at skabe høj ansvarlighed i branchen.

Markedsføring

Som kreditgiver er det vigtigt for os at være omhyggelig med at give potentielle kunder god og reel information omkring den kredit og de services, vi tilbyder. Markedet kan virke uigennemskueligt og kunder kan derfor opleve at være usikre på, om de har taget den rette beslutning.

Derfor har vi truffet følgende valg:

 • Vi opfordrer aldrig potentielle kunder til at ansøge om en kredit hos os, hvis vi eller de er i tvivl om, hvorvidt de kan betale rentebetalingen eller indfri kreditaftalen rettidigt
 • Vi kontakter aldrig potentielle kunder med henblik på at få dem til at ansøge om en kredit
 • Vi sender en neutral mail til alle vores kunder få dage efter, at de harlånt hos os, hvor vi oplyser dem om, at de kan anmelde os på Trustpilot. Grunden til, at mailen sendes på dette tidspunkt, er, at kunden på det tidspunkt stadig kan huske oplevelsen men samtidig har haft tid til at reflektere over valget. Derved har alle potentielle kunder mulighed for at læse sig til, hvad tidligere kunder synes om os og vores service som helhed. Det er også muligt at skrive anmeldelsen, efter man har indfriet sin kredit eller senere hen.
 • Vi reklamerer ikke målrettet mod gambling-sites eller andre steder, hvor der er risiko for at et kreditbeløb kan blive brugt uhensigtsmæssigt
 • Vi er aktiv medlem af Dansk Kredit Råd, der arbejder for at skabe et sundt og ansvarligt kreditmarked i Danmark
 • Vi informerer om, at vores kredit ikke bør benyttes som en langsigtet finansieringsløsning

Kreditvurdering

Når der ansøges om en kredit hos os, foretager vi inden for få sekunder en automatisk og objektiv kreditvurdering. Denne procedure gælder for både nye og eksisterende kunder.

For at få godkendt en kredit hos os, skal kunden:

 • Være fyldt 20 år
 • Ikke være registreret i RKI Experian
 • Ikke være registreret i Debitorregisteret
 • Ikke være under værgemål
 • Ikke have en aktiv kreditaftale hos os

Lånegrænser

Kreditgrænse stiger for hver gang, kunden tilbagebetaler sin kreditaftale, op til 12.000 kr. Som ny kunde kan man ansøge om op til 6.000 kr. Som tilbagevendende kunde kan man altid ansøge om op til 12.000 kr.

Kunden vil med det samme få svar på, om vi godkender det ønskede lånebeløb. I nogle tilfælde tilbyder vi i stedet et lavere beløb, hvis vores vi i vores kreditvurdering kommer frem til, at vi ikke kan tilbyde 12.000 kr. Vi bruger derfor en intern kreditscore til at vurdere den enkelte ansøgning og lånebeløbet.

Intern kreditscore

Vores interne kreditscore giver hver ansøger en kreditscore ud fra et antal parametre, hver gang der ansøges om en kredit. Denne score vil i stor udstrækning kunne fortælle os, hvor stor risiko der er, for at ansøgeren vil få problemer med at indfri sin kredit. Hvis kreditscoren er lav, tilbyder vi i nogle tilfælde et mindre beløb, end hvad kunden ansøgte om. Er kreditscoren for lav, vil ansøgeren blive afvist. Dette medfører desværre også, at vi kommer til at afvise ansøgere, som ville kunne overholde deres kreditaftale. Vi har valgt at gå i denne retning, fordi vi i VIVUS.DK vægter høj kundetilfredshed og vores kunders sikkerhed højere end ekstra omsætning. Vi arbejder desuden løbende på at forbedre og udbygge denne interne kreditscore.

KreditStatus

KreditStatus er et samarbejde mellem en række udbydere af kreditter og forbrugslån. Når man ansøger om en kredit hos os, vil vi kræve, at man som kunde giver samtykke til, at vi foretager en søgning i KreditStatus’ register. Registeret kan oplyse, hvorvidt man har andre åbne forbrugslån eller kortfristede lån hos en eller flere af de medvirkende kreditudbydere. KreditStatus kan derfor være med til at styrke kreditvurderingen af vores kunder.

Låneforløbet

Vi lægger stor vægt på at hjælpe kunder, der har fået en kredit hos os. Dette gør vi bl.a. ved at:

 • Vi har en professionel og imødekommende kundeserviceafdeling, der altid er behjælpelig pr. e-mail, chat og telefon inden for få sekunder på hverdage fra 9:00-11.30 og 12.30-16:00
 • Vi informerer kunder om deres betalingsdatoer via SMS og e-mail, så kunden undgår rykkergebyrer
 • Vi giver kunden adgang til en profilside, hvor man kan tilgå betalingsinformation og sin faktura

Sikkerhedsnet

Uanset hvilken kreditaftale man som virksomhed tilbyder, vil der altid være risiko for, at nogle kunder får problemer med betalingen. Hos VIVUS.DK har vi derfor et sikkerhedsnet, der i samarbejde med vores kunder sikrer, at vi på bedst mulig vis løser deres problemer. Dette gøres ved at:

 • Vi tager kontakt til kunder, der har betalt deres rentebetaling mere end 8 gange og tilbyder dem en rentefri afdragsordning. Samtidig opfordrer vi disse kunder til at tage kontakt til deres bank eller andet finansieringsinstitut, såfremt de har behov for et langsigtet lånebehov
 • Vi tilbyder kunder afdragsordninger i de tilfælde, hvor vi vurderer, at kunden ikke vil være i stand til at opretholde sin kreditaftale og for at undgå, at sagen bliver overdraget til inkasso. Dette vil altid være en individuel vurdering af kundens aftale
 • Vi indberetter sagen til RKI Experian og Debitor Registeret, hvis ovenstående tiltag ikke har løst kundens problem, således at kunden ikke har mulighed for yderligere gældsættelse

Andre tiltag og noter

 • I løbet af 2014 har vi været med til at oprette et forbrugerklagenævn, hvor kundeklager vil blive håndteret uafhængigt
 • Vi udbyder kun mindre kreditbeløb (100-12.000 kr.), hvilket efter vores vurdering ikke er uoverskuelig gældsætning
 • På trods af at vores officielle ÅOP er 816,67 %, sikrer interne processer og kredittens opbygning, at kunder aldrig kommer til at betale i nærheden af 816,67 % for deres kredit, selv når alle udgifter medregnes eller aftalen misligholdes
 • Vi har flere eksisterende og fremtidige tiltag inden for ansvarlig kreditpolitik, som vi af konkurrencemæssige hensyn ikke ønsker at oplyse på nuværende tidspunkt, men som vi er stolte af at arbejde aktivt med