Ansvarlig kreditpolitik

Hos VIVUS.DK arbejder vi for at øge vores niveau af ansvarlig kreditpolitik. Vi bliver løbende adspurgt om sammenhængen mellem vores enkle, hurtige og dermed brugervenlige kredit og vores mulighed for at håndhæve en ansvarlig kreditpolitik. Vi har derfor valgt her at præsentere en række tiltag, vi allerede har implementeret eller arbejder på at implementere i den nære fremtid.

Alle disse tiltag er på eget initiativ som supplement til lovgivningen på området. Vi håber, at denne information vil give et klart indblik i vores arbejde og samtidig vil inspirere vores konkurrenter til, sammen med os, at skabe høj ansvarlighed i branchen.

 

Markedsføring

Som kreditgiver er det vigtigt for os at være omhyggelig med at give potentielle kunder god og reel information omkring den kredit og de services, vi tilbyder. Markedet kan virke uigennemskueligt og kunder kan derfor opleve at være usikre på, om de har taget den rette beslutning.

Derfor har vi truffet følgende valg:

 • Vi opfordrer aldrig potentielle kunder til at ansøge om en kredit hos os, hvis vi eller de er i tvivl om, hvorvidt de kan betale rentebetalingen eller indfri kreditten rettidigt
 • Vi kontakter aldrig potentielle kunder med henblik på at få dem til at ansøge om en kredit
 • Vi sender en neutral mail til alle vores kunder få dage efter, at de har fået en kredit, hvor vi oplyser dem om, at de kan anmelde os på Trustpilot. Grunden til, at mailen sendes på dette tidspunkt, er, at kunden på det tidspunkt stadig kan huske oplevelsen men samtidig har haft tid til at reflektere over valget. Derved har alle potentielle kunder mulighed for at læse sig til, hvad tidligere kunder synes om os og vores service som helhed. Det er også muligt at skrive anmeldelsen, efter man har indfriet sin kredit, eller senere hen.
 • Vi reklamerer ikke målrettet mod gambling-sites eller andre steder, hvor der er risiko for at en kredit kan blive brugt uhensigtsmæssigt
 • Vi er aktiv medlem af Dansk Kredit Råd, der arbejder for at skabe et sundt og ansvarligt kreditmarked i Danmark
 • Vi informerer om, at vores kredit ikke bør benyttes som en langsigtet finansieringsløsning

 

Kreditvurdering

Når der ansøges om en kredit hos os, foretager vi inden for få sekunder en automatisk og objektiv kreditvurdering. Denne procedure gælder for både nye og eksisterende kunder.

For at få godkendt en kredit hos os, skal kunden:

 • Være fyldt 20 år
 • Ikke være registreret i RKI Experian
 • Ikke være registreret i Debitorregisteret
 • Ikke være under værgemål
 • Ikke have et aktiv kreditaftale hos os
  Ud over disse betingelser gælder også følgende:

 • Ansøgere mellem 20 og 22 år kan maksimalt låne 2.000 kr. første gang
 • Ansøgere fra 23 år og opefter kan maksimalt låne 4.000 kr. første gang
 • Beløbsgrænsen stiger langsomt i takt med, at man som indfrier sine kreditaftaler og dermed viser ansvarlig betalingsadfærd. Det maksimale kreditbeløb stiger løbende men vil aldrig overstige hhv. 8.000 kr. for 20-22-årige og 12.000 kr. for 23-80-årige.

Ud over dette benytter vi også en intern kreditscore og arbejder på at indarbejde KreditStatus som en del af vores kreditvurdering.

 

Intern kreditscore

Vores interne kreditscore giver hver ansøger en kreditscore ud fra et antal parametre, hver gang der ansøges om en kredit. Denne score vil i stor udstrækning kunne fortælle os, hvor stor risiko der er, for at ansøgeren vil få problemer med at indfri sin kredit. Hvis kreditscoren er for lav, vil ansøgeren blive afvist. Dette medfører desværre også, at vi kommer til at afvise en del ansøgere, som ville kunne overholde deres kreditaftale. Vi har valgt at gå i denne retning, fordi vi i VIVUS.DK vægter høj kundetilfredshed og vores kunders sikkerhed højere end ekstra omsætning. Vi arbejder desuden løbende på at forbedre og udbygge denne interne kreditscore.

 

KreditStatus

KreditStatus er et samarbejde mellem en række udbydere af kreditter og forbrugslån. Når man ansøger om en kredit hos os, vil vi kræve, at man som kunde giver samtykke til, at vi foretager en søgning i KreditStatus’ register. Registeret kan oplyse, hvorvidt man har andre åbne forbrugslån eller kortfristede lån hos en eller flere af de medvirkende kreditudbydere. KreditStatus kan derfor være med til at styrke kreditvurderingen af vores kunder.

 

Låneforløbet

Vi lægger stor vægt på at hjælpe kunder, der har fået en kredit hos os. Dette gør vi bl.a. ved at:

 • Vi har en professionel og imødekommende kundeserviceafdeling, der altid er behjælpelig pr. e-mail, chat og telefon inden for få sekunder på hverdage fra 8:00-18:00
 • Vi informerer kunder om deres betalingsdatoer via SMS og e-mail, så kunden undgår rykkergebyrer
 • Vi giver kunden adgang til en profilside, hvor man kan tilgå betalingsinformation og sin faktura

 

Sikkerhedsnet

Uanset hvilken kredit man som virksomhed tilbyder, vil der altid være risiko for, at nogle kunder får problemer med betalingen. Hos VIVUS.DK har vi derfor et sikkerhedsnet, der i samarbejde med vores kunder sikrer, at vi på bedst mulig vis løser deres problemer. Dette gøres ved at:

 • Vi tager kontakt til kunder, der har betalt deres rentebetaling mere end 8 gange og tilbyder dem en rentefri afdragsordning. Samtidig opfordrer vi disse kunder til at tage kontakt til deres bank eller andet finansieringsinstitut, såfremt de har behov for en langsigtet kreditløsning
 • Vi tilbyder kunder afdragsordninger, hvis de efter gentagne måneder har problemer med at indfri kreditten og via budget og indkomstoversigt kan vise, at de ikke har mulighed for at indfri
 • Vi indberetter sagen til RKI Experian og Debitor Registeret, hvis ovenstående tiltag ikke har løst kundens problem, således at kunden ikke har mulighed for yderligere gældsættelse

 

Andre tiltag og noter

 • I løbet af 2014 har vi været med til at oprette et forbrugerklagenævn, hvor kundeklager vil blive håndteret uafhængigt
 • Vi udbyder kun mindre kreditbeløb (100-12.000 kr.), hvilket efter vores vurdering ikke er uoverskuelig gældsætning
 • På trods af at vores officielle ÅOP er 819,1 %, sikrer interne processer og kredittens opbygning, at kunder aldrig kommer til at betale i nærheden af 819,1 % for deres kredit, selv når alle udgifter medregnes eller aftalen misligholdes
 • Vi har flere eksisterende og fremtidige tiltag inden for ansvarlig kreditpolitik, som vi af konkurrencemæssige hensyn ikke ønsker at oplyse på nuværende tidspunkt, men som vi er stolte af at arbejde aktivt med